Home Aanvragen

Aanvragen

De second opinion moet worden aangevraagd bij de eigen bedrijfsarts. In het basiscontract tussen uw werkgever en de arbodienst of bedrijfsarts is vastgelegd wie de second opinion kan uitvoeren. Alleen wanneer de arbodienst of bedrijfsarts participeert in de LPBSO (dus lid is van OVAL, KoM of ZFB), kan de eigen bedrijfsarts samen met de werknemer het aanvraagformulier invullen en hij/zij verwijst dan door naar de lijst met second opinion bedrijfsartsen. Anders kunt u geen aanvraag indienen bij een van deze bedrijfsartsen.

Alle processtappen bij uitvoering via de LPBSO voor werknemers en eerste, eigen bedrijfsartsen zijn uitgewerkt. Het onderstaande schema biedt een samenvattend overzicht daarvan.