Home Aanvragen

Aanvragen

De second opinion moet worden aangevraagd bij de eigen bedrijfsarts. In het basiscontract tussen uw werkgever en de arbodienst of bedrijfsarts is vastgelegd wie de second opinion kan uitvoeren. Wanneer de arbodienst of bedrijfsarts participeert in het LPBSO, vult de eigen bedrijfsarts samen met de werknemer het aanvraagformulier in en verwijst door naar de lijst met second opinion bedrijfsartsen.

Alle processtappen bij uitvoering via de LPBSO voor werknemers en eerste, eigen bedrijfsartsen zijn uitgewerkt. Het onderstaande schema biedt een samenvattend overzicht daarvan.