Home Aanvragen Aanvraagformulier

Aanvraagformulier

Conform de Arbowet mag uitsluitend een geregistreerd bedrijfsarts een second opinion aanvragen. Deze taak kan dus niet gedelegeerd worden.

Uitzondering betreft een a(n)ios die onder supervisie van een geregistreerde bedrijfsarts werkt. Als de casus door de a(n)ios besproken is met de superviserend bedrijfsarts, dan kan de aanvraag voor een second opinion ook door een a(n)ios gebeuren. De naam van de superviserend bedrijfsarts dient in dat geval wel vermeld te worden op het aanvraagformulier.

downloaden