Home Aanvragen Processtappen voor werknemer

Processtappen voor werknemer

De uitvoering van een second opinion bestaat uit de aanvraagfase, uitvoeringsfase en afrondende fase. Bij uitvoering via de LPBSO doorloopt u de volgende stappen.

Fase 1: Aanvraagfase

Stap 1

  • U heeft gegronde twijfels over het advies van uw eigen bedrijfsarts.
  • U vraagt een second opinion aan bij uw eigen bedrijfsarts.

Stap 2

De bedrijfsarts kijkt of er een second opinion passend is (zie beslishulp) en honoreert de aanvraag, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen.

Stap 3

  • U kiest samen met uw bedrijfsarts op de site van PBBSO een second opinion bedrijfsarts.
  • Uw eigen bedrijfsarts stelt het aanvraagformulier op.
  • U tekent een machtiging voor overdracht van de relevante gegevens over uw werk en uw medische gegevens.
  • Uw eigen bedrijfsarts verstuurt de aanvraag met de achtergrondgegevens aan de bedrijfsarts second opinion.

Fase 2: Uitvoeringsfase

Stap 4

De bedrijfsarts second opinion ontvangt het verzoek voor een second opinion van uw eigen bedrijfsarts. Wanneer de bedrijfsarts second opinion niet beschikbaar is voor uitvoering second opinion neemt de eigen bedrijfsarts contact met u op, zodat er een andere bedrijfsarts second opinion uit de pool kan worden gekozen.

Stap 5

U wordt in principe uitgenodigd voor een spreekuur bij de bedrijfsarts second opinion. Deze zal u vragen om uw legitimatiebewijs.
Het spreekuur omvat een gesprek en zo nodig een medisch onderzoek.

Stap 6

De bedrijfsarts second opinion overlegt zo nodig met u welke gegevens nog meer nodig zijn om te komen tot een advies. Dit kan zijn nadere informatie bij uw eigen bedrijfsarts, bij uw behandelaars, informatie bij uw werkgever of informatie elders.

Stap 7

  • De bedrijfsarts second opinion komt tot een conceptadvies met onderbouwing. Dit advies wordt aan u voorgelegd, zodat u hier kennis van kunt nemen.
  • De bedrijfsarts second opinion zal u middels ondertekenen van een machtiging verzoeken om toestemming om dit advies aan uw eigen bedrijfsarts te sturen.
  • Vervolgens draagt hij het advies over aan uw eigen bedrijfsarts.
  • Indien u geen toestemming geeft, informeert de bedrijfsarts second opinion uw eigen bedrijfsarts dat er geen advies zal worden gegeven.

Fase 3: Afrondende fase

Stap 8

Uw eigen bedrijfsarts neemt binnen een redelijke termijn kennis van dat advies en maakt aan u gemotiveerd kenbaar of hij dat advies geheel, gedeeltelijk of niet overneemt.

Stap 9

U bespreekt, indien relevant, met uw werkgever het advies dat daarop door uw eigen bedrijfsarts aan u en uw werkgever wordt gegeven.