Home Second opinion

Second opinion

Wanneer een second opinion?
Wanneer u gegronde twijfels heeft over het advies van uw bedrijfsarts, kunt u een second opinion aanvragen. Een andere bedrijfsarts, niet werkzaam bij dezelfde arbodienst, geeft dan een advies met onderbouwing, en uw eigen bedrijfsarts bepaalt op basis daarvan of die zijn advies moet aanpassen.

Maar een second opinion is niet voor iedere situatie passend. In sommige gevallen is een alternatief instrument beschikbaar dat beter aansluit. Onderstaande beslishulp helpt bij de afweging wanneer een second opinion passend is en wanneer niet.


Beslishulp

Uw eigen bedrijfsarts mag een second opinion in onderstaande situaties afwijzen.

 • Het betreft geen advies over verzuimbegeleiding, een arbeidsgezondheidskundig onderzoek of een gezondheidskundig vraagstuk inzake arbeid.
 • Er wordt oneigenlijk of herhaald onnodig gebruik gemaakt van de second opinion:
  • Een gewenst antwoord zoeken
  • Bewust traineren van re-integratie
  • Bewust schaden van werkgever of arbodienst
  • Meerdere malen vragen van second opinion over zelfde vraag
 • Er is eigenlijk een deskundigenoordeel bij UWV noodzakelijk. Het deskundigenoordeel heeft een juridische status, en kan een voorportaal zijn naar juridische procedures.
 • De re-integratie stagneert en partijen willen deze op gang helpen. Dan is een deskundigenoordeel bij UWV het juiste instrument.
 • Er is een geschil ten aanzien van:
  1. (on)geschiktheid tot werken;
  2. passende arbeid;
  3. re-integratie-inspanningen van de werkgever;
  4. re-integratie-inspanningen van de werknemer.

  Dan kan door de werkgever of de werknemer een deskundigenoordeel bij het UWV worden aangevraagd.

 • Er is sprake van een conflict tussen werkgever en werknemer en de second opinion wordt daarin als instrument ingezet.
 • Er is geen sprake van medische of arbeidsgezondheidskundige problematiek, maar bv. van een verschil van mening over loon, vakantiedagen etc.
 • Het gaat over bejegening of de manier van omgaan door de bedrijfsarts. In die gevallen is de klachtenprocedure het aangewezen instrument.
 • De aanvraag heeft betrekking op een aanstellingskeuring.